Regels Wedstrijd:

  • Het is de bedoeling dat binnen de tijd, zo creatief mogelijk, een run wordt neergezet.
  • De deelnemer is vrij om zelf te bepalen welke obstakels (die beschikbaar gesteld zijn) hij/zij betrekt in zijn run.
  • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van het Airtrackmateriaal.
  • De deelnemer heeft maximaal 30 seconden de tijd om de run uit te voeren.
  • Een jury zal op basis van punten (van 0 t/m 25) bepalen wat de eindscore is van de deelnemer. Deze score is tot één decimaal (cijfer achter de komma) specifiek.
  • Elk jurylid geeft een individuele score. De eindscore is het gemiddelde van deze scores.