Voorwaarden Elevation Jam

Lees de voorwaarden goed door om diskwalificatie te voorkomen.

ALGEMEEN

 • Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel o.i.d.
 • Betreding van de zaal is alleen toegestaan voor deelnemers van de JAM en/of de wedstrijd.
 • Ten alle tijden moeten de aanwijzingen van de organisatie opgevolgd worden.
 • In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie van Elevation Freerun.
 • Het is niet toegestaan eten en drinken te consumeren in de zaal.
 • Deelnemers hebben respect voor de omgeving, het publiek en elkaar.
 • Deelnemers die gevaarlijke situaties veroorzaken zullen de toegang tot de Elevation Jam worden ontzegd zonder restitutie van het deelnamegeld.
 • Deelnemers onder de 18 jaar moeten een toestemmingsformulier in laten vullen door hun ouders/verzorgers. Deze moet worden ingeleverd bij de ingang van het evenement.
 • Iedere deelnemer aan de Elevation Jam en bezoekers van onze evenementen verlenen automatisch toestemming aan de organisatie van de Elevation Jam om beeldmateriaal t.b.v. het evenement te mogen gebruiken

VOORBEREIDING

 • Inschrijven van zowel de wedstrijd als de JAM kan tot op de dag zelf. Maar let op: Vol=vol!
 • Inschrijven gaat via de Elevation Freerun webshop, de link is hierboven te vinden
 • Tickets zijn naamsgebonden en zijn niet inwisselbaar en ruilbaar. Wijzigingen kunnen niet gemaakt worden.

JAM

 • Gedurende de JAM heeft iedereen die toegang heeft tot de JAM het recht om vrij te trainen.
 • Er wordt verwacht dat iedereen zelf de benodigde voorbereidingen betreft zoals een warming-up. Bij twijfel en/of bij moeilijke nieuwe bewegingen vraag je hulp aan een coach/begeleider.
 • Tijdens de wedstrijden is het niet toegestaan om vrij te trainen.

WEDSTRIJD

 • Deelnemers kunnen tijdens het inchecken bij de ingang, zelf aangeven of ze mee willen doen met de wedstrijd. (Maximaal 50 deelnemers, ).
 • Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.

Style
Bij deze categorie is de uitdaging om binnen een bepaalde tijd een zo origineel en mooi mogelijke run neer te zetten. De route die vervolgens wordt afgelegd mag zelf bepaald worden, zolang de run maar binnen de vastgestelde tijd (30 seconden) voltooid is.

De beoordeling van de run zal gebaseerd zijn op:

 1. De flow van de getoonde run
 2. De moeilijkheidsgraad van de getoonde run
 3. De uitvoering van de getoonde run
 4. De creativiteit van de run
 5. Het op tijd beëindigen van de run, door middel van het geven van een teken dat de run is afgerond.

Klik hier voor de wedstrijdregels